مدیرپدیا ( Modirpedia )
 پیدا نشد
0
 رای گرفته
400
 اعتبار
150
 انرژی
 دسته بندی -
 داغ شده -
 تاریخ ارسال -
 تعداد کلیک -
 وب سایت -
اطلاعات شبکه و دسترسی
255.255.255.123 Mac Address
255.255.255.123 Mac Address
52
0
 دانش و فناوری
  4 ماه قبل
 121 نمایش
 modirpedia.com
تفاوتهای انسانها در برقراری ارتباط برای ارسال و دریافت پیام ها وبرقراری ارتباط، آنچه برای شما یک راه مناسب به نظر می رسد، ممکن است برای دیگران راه مطلوبی نباشد. البته این بدان معنی نیست که یکی از شما در ارتباط اشتباه می کند، بلکه صرفا نشان دهنده تفاوت سبک برقراری ارتباط در ارسال ودریافت پیام هاست. برای اینکه بتوانید به طور اثربخش تبادل نظر کنید باید: 1)روش تبادل نظر خود را بشناسید ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 4 ماه قبل
 121 نمایش
 modirpedia.com
تفاوتهای انسانها در برقراری ارتباط برای ارسال و دریافت پیام ها وبرقراری ارتباط، آنچه برای شما یک راه مناسب به نظر می رسد، ممکن است برای دیگران راه مطلوبی نباشد. البته این بدان معنی نیست که یکی از شما در ارتباط اشتباه می کند، بلکه صرفا نشان دهنده تفاوت سبک برقراری ارتباط در ارسال ودریافت پیام هاست. برای اینکه بتوانید به طور اثربخش تبادل نظر کنید باید: 1)روش تبادل نظر خود را بشناسید ...
44
0
 اقتصادی
  5 ماه قبل
 134 نمایش
 modirpedia.com
مدل کسب وکار نشان می‌دهد که یک کسب‌وکار چگونه خلق ارزش می‌کند. بدیهی است که کسب وکارهای گوناگون از روش‌های متفاوتی کسب درآمد می‌کنند و ساختار هزینه متفاوتی دارند. شناخت جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای کسب وکارها از طریق شناخت و نگاشت مدل کسب وکارشان امکان‌پذیر است. در این راستا ضروت دارد که ارزش پیشنهادی کسب وکار را هم شناخت: کسب ­وکار چه محصول یا خدمت ویژه­ای را برای چه گروه از مشتریانی ارا ...
نظردهید 
 اقتصادی
 5 ماه قبل
 134 نمایش
 modirpedia.com
مدل کسب وکار نشان می‌دهد که یک کسب‌وکار چگونه خلق ارزش می‌کند. بدیهی است که کسب وکارهای گوناگون از روش‌های متفاوتی کسب درآمد می‌کنند و ساختار هزینه متفاوتی دارند. شناخت جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای کسب وکارها از طریق شناخت و نگاشت مدل کسب وکارشان امکان‌پذیر است. در این راستا ضروت دارد که ارزش پیشنهادی کسب وکار را هم شناخت: کسب ­وکار چه محصول یا خدمت ویژه­ای را برای چه گروه از مشتریانی ارا ...
54
0
 اجتماعی
  5 ماه قبل
 178 نمایش
 modirpedia.com
مراقب باشیم شور و اشتیاق کاری کارکنان را با برنامه های تکراری و اهداف بدون جذابیت نکشیم!! ...
نظردهید 
 اجتماعی
 5 ماه قبل
 178 نمایش
 modirpedia.com
مراقب باشیم شور و اشتیاق کاری کارکنان را با برنامه های تکراری و اهداف بدون جذابیت نکشیم!! ...
84
0
 دانش و فناوری
  5 ماه قبل
 144 نمایش
 modirpedia.com
فرض کنید قرار است پیامی بنویسید که میخواهید گیرنده پیام آن را باور کند.  بدون شک پیام شما حقیقت دارد، اما این امر برای باور کردن  کافی نیست.... ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 5 ماه قبل
 144 نمایش
 modirpedia.com
فرض کنید قرار است پیامی بنویسید که میخواهید گیرنده پیام آن را باور کند.  بدون شک پیام شما حقیقت دارد، اما این امر برای باور کردن  کافی نیست.... ...
39
0
 دانش و فناوری
  6 ماه قبل
 690 نمایش
 modirpedia.com
فعالیت تحول سازمانی موفق ابعاد وسیعی را در سرتاسر سازمان تحت تاثیر قرار می دهد: توجه به نقش واحد منابع انسانی، مدیریت مقاومت در برابر تغییر، سبک رهبری در سازمان، ارائه آموزش‌های لازم، بازنگری سیستم های پاداش و عدالت سازمانی برای توفیق برنامه‌های تحول سازمان ضروری هستند. هزینه های مالی و زمانی نیز حائز اهمیت هستند برای تحقق برنامه‌ها باید هزینه های معقول را پذیرفت و به سرمایه‌گذاری لازم د ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 6 ماه قبل
 690 نمایش
 modirpedia.com
فعالیت تحول سازمانی موفق ابعاد وسیعی را در سرتاسر سازمان تحت تاثیر قرار می دهد: توجه به نقش واحد منابع انسانی، مدیریت مقاومت در برابر تغییر، سبک رهبری در سازمان، ارائه آموزش‌های لازم، بازنگری سیستم های پاداش و عدالت سازمانی برای توفیق برنامه‌های تحول سازمان ضروری هستند. هزینه های مالی و زمانی نیز حائز اهمیت هستند برای تحقق برنامه‌ها باید هزینه های معقول را پذیرفت و به سرمایه‌گذاری لازم د ...
36
0
 اقتصادی
  6 ماه قبل
 841 نمایش
 modirpedia.com
شرکت آمریکایی PEPSI با توقف پخش یکی از ویدئوهای تبلیغاتی خود، رسما عذرخواهی کرد و گفت هدف از تهیه  آن، تنها انتشار پیامی برای وحدت بوده است. در این ویدئوی جنجال برانگیز کندال جنر، مدل مشهور آمریکایی در میانه برگزاری یک اعتراض، به یکی از نیروهای پلیس، یک بطری نوشیدنی پپسی می دهد. .... ...
نظردهید 
 اقتصادی
 6 ماه قبل
 841 نمایش
 modirpedia.com
شرکت آمریکایی PEPSI با توقف پخش یکی از ویدئوهای تبلیغاتی خود، رسما عذرخواهی کرد و گفت هدف از تهیه  آن، تنها انتشار پیامی برای وحدت بوده است. در این ویدئوی جنجال برانگیز کندال جنر، مدل مشهور آمریکایی در میانه برگزاری یک اعتراض، به یکی از نیروهای پلیس، یک بطری نوشیدنی پپسی می دهد. .... ...
31
0
 دانش و فناوری
  6 ماه قبل
 597 نمایش
 modirpedia.com
در روزهای آوریل 2017 فضای اینترنت تحت تسخیر یک مادر باردار خیلی بلندقد قرار گرفته بود که شاید شما هم درباره آن شنیده باشید. تقریبا 100.000 نفر در YouTube منتظر بودند که هر لحظه شاهد تولد بچه آوریل زرافه April the giraffe در پارک Animal Adventure باشند. زرافه ای که به شدت مشهور شده و اخبارش در اینترنت دست به دست میشد. در دنیای الکترونیک وقتی موضوعی تا به این حد میتواند توجه مردم را به خود ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 6 ماه قبل
 597 نمایش
 modirpedia.com
در روزهای آوریل 2017 فضای اینترنت تحت تسخیر یک مادر باردار خیلی بلندقد قرار گرفته بود که شاید شما هم درباره آن شنیده باشید. تقریبا 100.000 نفر در YouTube منتظر بودند که هر لحظه شاهد تولد بچه آوریل زرافه April the giraffe در پارک Animal Adventure باشند. زرافه ای که به شدت مشهور شده و اخبارش در اینترنت دست به دست میشد. در دنیای الکترونیک وقتی موضوعی تا به این حد میتواند توجه مردم را به خود ...
27
0
 دانش و فناوری
  6 ماه قبل
 590 نمایش
 modirpedia.com
به عنوان یک رهبر شما سبک ویژه خاص خود را دارید همچنین دارای نقاط قوت و نقاط ضعف هستید. آگاهی از رنگ ذهن به ما ابزاری ارائه می کند تا ظرفیت عملکرد هوشمندانه خود را بالاتر ببریم. به عبارت دیگر استعدادهای طبیعی خود را تقویت کرده و کاربست حداکثری آنها را برای توسعه "نرم‌افزار ذهن" خود و خلق توانمندی های بیشتر ممکن سازیم. می‌توانیم درک عمیق تری از سایر انسان ها داشته و توانمندی ارتقاء کار ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 6 ماه قبل
 590 نمایش
 modirpedia.com
به عنوان یک رهبر شما سبک ویژه خاص خود را دارید همچنین دارای نقاط قوت و نقاط ضعف هستید. آگاهی از رنگ ذهن به ما ابزاری ارائه می کند تا ظرفیت عملکرد هوشمندانه خود را بالاتر ببریم. به عبارت دیگر استعدادهای طبیعی خود را تقویت کرده و کاربست حداکثری آنها را برای توسعه "نرم‌افزار ذهن" خود و خلق توانمندی های بیشتر ممکن سازیم. می‌توانیم درک عمیق تری از سایر انسان ها داشته و توانمندی ارتقاء کار ...
38
0
 دانش و فناوری
  7 ماه قبل
 404 نمایش
 modirpedia.com
این ایده که شایستگی های مدیریتی، عامل مهمی در جهت موفقیت مدیران هستند اولین بار توسط مک کله لند (۱۹۷۳) مطرح شد. علی‌رغم انتقادهایی که در این زمینه صورت گرفته است توجه به شایستگی های مدیریتی و رهبری در عرصه مشاوره و عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است. منظور از مدل سازی شایستگی، فرایند شناسایی شایستگی ها و مرتبط کردن آنها با انواع زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 7 ماه قبل
 404 نمایش
 modirpedia.com
این ایده که شایستگی های مدیریتی، عامل مهمی در جهت موفقیت مدیران هستند اولین بار توسط مک کله لند (۱۹۷۳) مطرح شد. علی‌رغم انتقادهایی که در این زمینه صورت گرفته است توجه به شایستگی های مدیریتی و رهبری در عرصه مشاوره و عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است. منظور از مدل سازی شایستگی، فرایند شناسایی شایستگی ها و مرتبط کردن آنها با انواع زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. ...
84
0
 دانش و فناوری
  7 ماه قبل
 284 نمایش
 modirpedia.com
توانایی تفویض اختیار موثر یکی از شایستگی های کلیدی در مدیریت و رهبری است. این پرسشنامه به منظور ارزیابی شما از سطح تبحر خود در تفویض اختیار طراحی شده است.به نحوی که بتوانید برنامه یادگیری خود را متناسب با نیاز های ویژه خویش طراحی کنید.  لطفا پاسخ را براساس آنچه که اکنون هستید علامت بزنید نه آنچه که ترجیح میدهید باشید.   لطفا توجه داشته باشید پرسشنامه حاوی دو بخش است: سوالات 1 ...
نظردهید 
 دانش و فناوری
 7 ماه قبل
 284 نمایش
 modirpedia.com
توانایی تفویض اختیار موثر یکی از شایستگی های کلیدی در مدیریت و رهبری است. این پرسشنامه به منظور ارزیابی شما از سطح تبحر خود در تفویض اختیار طراحی شده است.به نحوی که بتوانید برنامه یادگیری خود را متناسب با نیاز های ویژه خویش طراحی کنید.  لطفا پاسخ را براساس آنچه که اکنون هستید علامت بزنید نه آنچه که ترجیح میدهید باشید.   لطفا توجه داشته باشید پرسشنامه حاوی دو بخش است: سوالات 1 ...