• * بالاپلاس سعی دارد برای جلب رضایت کاربران ، از راههای مختلف با شما کاربران عزیز در ارتباط باشیم
  • * لطفا برای تسریع در بررسی پیامها ، از ارسال پیامهای مربوط به لینک های ارسال شده توسط کاربران خودداری نمائید، و در بخش گزارشات برای هر لینک اقدام کنید
  • * میتوانید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید
  • - ارتباط با مدیــر سایت بالاپلاس
  • admin@bala.plus
  • - ارتباط با پشتیبانی سایت
  • info@bala.plus
  • به ایمیل هایی که به بخش مربوطه ارسال نشود ، رسیدگی نمیشود.

تماس با ما